tel.18 4430072

Msze Święte:

- w niedzielę o godz. 7:00, 9:00, 11:00, 16:00 

- w święta kościelne wypadające w dzień powszedni o godz.: 6:30, 10:30, 18:00 (17:30 czas zimowy)

- w dzień powszedni od poniedziałku do soboty o godz.:  6:30  i  18:00 (17:30 czas zimowy)

- w sobotę o godz. 18:00 (17:30 czas zimowy) -  Msza św. według formularza niedzielnego,  każdy, kto w niej uczestniczy, czyni zadość obowiązkowi uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.   

 Odpusty:

- ku czci NMP Królowej Polski: 3 maja

- ku czci św. Franciszka w Podrzeczu: I niedziela października

Aktualności

W dniu 4 czerwca odbył się w naszej parafii VI Festyn parafialny. Festyn rozpoczął się o godz. 15-tej Litanią do NSJ. Przy pięknej pogodzie kolejno wystąpiły: Zespół regionalny Świniarsko, Zespół Sunny Smile, Kabaret grupy GPS, Grupa taneczna FANATIC, Orkiestra Dęta z Marcinkowic, Animacje misyjne z naszą parafianką Martyną Witecką która końcem sierpnia wyjedzie na salezjański wolontariat misyjny do Peru(w Krakowie otrzymała już krzyż misyjny).Tradycyjnie paradowała grupa motocyklistów z MOTOSACZ, były przejażdżki konne oraz zabytkowym czerwonym autobusem, malowanie twarzy, pokazy strażackie, oczywiście kiełbaski, kawa i ciasta, dmuchane zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji. O godz. 20-tej nastąpił najbardziej emocjonujący punkt programu czyli losowanie nagród. Na zakończenie Apel Jasnogórski i zabawa do białego rana z zespołem VERB.

Z okazji Dnia Matki, 26 maja odbył się IV Koncert dla Maryji. Pięknie dla Maryji zaśpiewali - Schola POMOCNE SERDUSZKA, Chór PASSIONATO, Zespół młodzieżowy Misericordias, gościnnie Chór ze Strzygańca oraz Zespół regionalny Świniarsko. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim a zwłaszcza Matkom, Bożego błogosławieństwa.

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 21 maja o godz. 11-tej odbyła się Msza św. dla dzieci, podczas której pięknie śpiewała Schola Pomocne Serduszka. Na zakończenie Mszy św. kapłani udzielili szczególnego błogosławieństwa wszystkim dzieciom.

W dniu 16 maja o godz. 19-tej przy kapliczce u pana Witolda Leśniaka w Świniarsku, odbyła się majówka oraz Msza św. w ramach kwartalnych dni modlitw o urodzaje, tzw. dni krzyżowe.

W dniu 6 maja o godz. 10-tej odbyła się Msza św. z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. parafialny Caritas rozprowadzał drobne niespodzianki dla seniorów.

Dzień 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski patronki naszej parafii, był drugim dniem wizytacji kanonicznej. Po porannej Mszy św. ks. biskup Leszek Leszkiewicz spotkał się z Różami Różańcowymi, Ruchem Szensztackim i Margaretkami. Przed uroczystą sumą odpustową o godz 11-tej, spotkanie z Chórem PASSIONATO. Na Mszy św. o godz. 11.00 swoje święto obchodzili strażacy OSP Podrzecze, po Mszy św. nastąpiło poświęcenie wozu strażackiego.

Dnia 2 maja w naszej parafii ks. bp Leszek Leszkiewicz rozpoczął wizytację kanoniczną. Oficjalne powitanie ks. biskupa nastąpiło przed Mszą św. o godz. 18-tej. Podczas Mszy św. ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z klas ósmych. W godzinach wcześniejszych ks. biskup spotkał się z grupami parafialnymi LSO, DSM, Schola Pomocne Serduszka.

W ostatnią niedzielę kwietnia podczas Mszy św. o godz. 11-tej, dzieci klas trzecich w naszej parafii przystąpiły do swojej pierwszej Komunii św.

Mszą Świętą rezurekcyjną (łac. resurrectio – zmartwychwstanie) nazywa się w Kościele rzymskokatolickim Mszę poranną odprawianą w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W większości polskich parafii rozpoczyna się ona o godzinie 6:00. Mianem rezurekcji określa się również uroczystą procesję, która może być odprawiana zarówno po Wigilii Paschalnej (tj. w nocy z soboty na niedzielę), jak i wczesnym rankiem w Niedzielę Zmartwychwstania (przed Mszą Świętą). Decyzję o porze rozpoczęcia procesji podejmuje proboszcz danej parafii. Nietrudno jednak zauważyć, że w Polsce przeważa tradycja porannej rezurekcji. Jest ona pozostałością po zaborach, kiedy to Kościół nie mógł sprawować liturgii w nocy. Procesja rezurekcyjna ma charakter uroczysty i radosny. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, skąd główny celebrans zabiera Najświętszy Sakrament w monstrancji. Na czele procesji duchowni niosą również obleczony czerwoną stułą krzyż, paschał oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Wspólnie z wiernymi okrążają budynek kościoła raz lub trzy razy. Pochodowi towarzyszy bicie dzwonów oraz pieśni wielkanocne. Po powrocie do świątyni kapłan intonuje hymn Te Deum („Ciebie, Boga, wysławiamy”) i błogosławi zgromadzonych Najświętszym Sakramentem. (msze.info)

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Wigilia Paschalna to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Odprawiana powinna być przed północą, tj. w sobotę późnym wieczorem i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Nabożeństwo składa się z pięciu zasadniczych części: 1. Obrzęd światła, na który składają się: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA . Na koniec tej części śpiewa się Exultet – przepiękną pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus. 2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu (8 czytań) – ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia, zwłaszcza przejście ludu Izraela przez Morze Czerwone (Wj 14-15). Ewangelia opowiada o odkryciu w wielkanocny poranek przez niewiasty pustego grobu Chrystusa. 3. Po homilii następuje poświęcenie wody chrzcielnej, które kończy się odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu św. W niektórych parafiach w tym momencie udziela się chrztu św., zwłaszcza osobom dorosłym. 4. Liturgia Eucharystyczna tej nocy jest wielkim dziękczynieniem za wydarzenia paschalne, do Komunii św. winni przystąpić wszyscy. 5. Po Mszy św. wyrusza procesja rezurekcyjna, która jest uroczystą proklamacją zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do wielbienia Go za wszystko, co dla nas uczynił.

W Wielką Sobotę przed południem w kościołach lub przy przydrożnych krzyżach. W obecnych czasach winniśmy pokarmy, jakie nabywamy do spożycia, obficie kropić święconą wodą. Jesteśmy świadomi, że wiele z nich zawiera szkodliwe dla zdrowia składniki, że są wyprodukowane nie z troską o zdrowie ludzi, lecz dla pomnożenia zysku. Dlatego prośmy Boga, Źródło Życia, by chronił nas od chorób powodowanych przez spożywane pokarmy. Z okazji poświęcenia pokarmów nie zapomnijmy o złożeniu ich części (lub ofiary) na rzecz ludzi cierpiących niedostatek.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Dnia 07.04.2023r. o godzinie 12.00 odbyła się Droga Krzyżowa i adoracja poprowadzona przez dzieci a młodzież bierzmowana otrzymała krzyże.

Wielki Czwartek, obchodzony w tym roku 6 kwietnia 2023, to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego. Dzisiaj podczas Mszy św. jedenastu aspirantów zostało przyjętych do grona ministrantów, Mszę św. swoim pięknym śpiewem uświetnił nasz Parafialny Chór PASSIONATO. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do ciemnicy rozpoczęliśmy czuwania.

Dnia 02.04.2023r. obchodziliśmy Niedziele Męki Pańskiej. Parafianie przygotowali dużo różnorodnych palm a największą zrobili strażacy z OSP w Podrzeczu.