tel.18 4430072

Niedziela Palmowa 2022

Niedziela Palmowa w tym roku wypadła dnia 10 kwietnia w naszym kościele podczas uroczystej Mszy Św. z procesją o godz. 11-tej nastąpiło poświęcenie palm. Największą palmę w charakterystycznym biało czerwonym oraz niebiesko żółtym wystroju jako wyrazu solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim przygotowała OSP z Podrzecza. Mszę św. swoim pięknym śpiewem uświetnił nasz parafialny Chór PASSIONATO. Tradycyjnie po Mszy św. większe palmy wzięły udział w konkursie palm, dla najlepszych przypadły nagrody i słodycze.