tel.18 4430072

I Komunia Św. 2021

W dniu 25 kwietnia przy zmiennej pogodzie i reżimie sanitarnym odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komuni św. Ze wzgl. na pandemię odbyły się w tym dniu dwie Msze św. o godz. 10:30 i 12:00 podczas których dzieci przystąpiły po raz pierwszy do komunii św.