tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBU

ODPRAWIANE OD 1 MAJA POZA PARAFIĄ

1 Gregorianka za ś.p. + Jana Rzegockiego /od 08.05.2022/:

 1. Od sąsiadów Czopów i Szarków
 2. Od Marii i Władysława Ledniowskich
 3. Od Karola Leśniaka z Klaudią
 4. Od Stanisława i Lucyny Leśniaków
 5. Od Witolda i Józefy Leśniaków
 6. Wiesławy i Jerzego Jasińskich
 7. Od Grzegorza i Agaty Leśniaków
 8. Od Haliny i Sławomira Majdów
 9. Od Zofii i Józefa Bodzionych
 10. Od Kazimiery i Ludwika Janurów
 11. Od Agnieszki i Krzysztofa Gondek
 12. Od Damiana i Kingi Jeż z rodziną
 13. Od Łukasza i Katarzyny Mazur 
 14. Od Wojciecha Lupy z rodziną
 15. Od Andrzeja i Ireny Witowskich
 16. Od chrześnicy Małgorzaty z mężem i dziećmi
 17. Od chrześnicy Małgorzaty z mężem i dziećmi
 18. Od Marii Janik 
 19. Od Marii Janik 
 20. Od Jana Janika z żoną i dziećmi
 21. Od Jana Janika z żoną i dziećmi
 22. Od Antoniego Janika z żoną i dziećmi
 23. Od Antoniego Janika z żoną i dziećmi
 24. Od Pawła i Joanny Sambak
 25. Od Szczepana Rzegockiego z Piotrkowa Trybunalskiego
 26. Od Renaty i Stanisława Skoczeń 
 27. Od kuzyna Józefa Hamigi z rodziną
 28. Od Anny i Piotra Padulów z rodziną
 29. Od bratanicy Agnieszki z rodziną 
 30. Od bratanicy Agnieszki z rodziną 

2 Gregorianka za ś.p. + Jana Rzegockiego /od 08.05.2022/:

 1. Od rodziny Delektów z Krakowa
 2. Od Mokrzyckiej z rodziną
 3. Od pracowników Michała, Kingi i Natalii
 4. Od Lucyny i Marka Siedlarz z Mszalnicy
 5. Od Mariana Tokarza
 6. Od grupy koleżanek córki Marii ze Świniarska i Gołkowic
 7.  Od zarządu kierownictwa i prac hospicjum domowego Specjalmed
 8. Od Marzeny i Gerarda Klimków
 9. Od wnuczki Angeliki z mężem
 10. Od wnuka Karola z rodziną 
 11. Od wnuka Przemysława 
 12. Od córki Bogusławy
 13. Od Łucji i Michała Bugno
 14. Od Marii i Józefa Pietrzak z Podrzecza
 15. Od rodziny Podmańskich z Podrzecza
 16. Od Bronisławy Bodziony z Podrzecza 
 17. Od chrześnika Marka
 18. Od bratanicy Doroty
 19. Od bratowej z Podrzecza
 20. Od Andrzeja Bielaka
 21. Od  Grażyny i Krzysztofa Lisów
 22. Od Marty i Józefa Kumorów
 23. Od pracowników oddziału chorób zakaźnych
 24. Od pracowników oddziału chorób zakaźnych
 25. Od Małgorzaty i Dariusza Karabin
 26. Od Kingi i Pawła Karabin 
 27. Od koleżanek z pracy córki Marii z Digmech
 28. Od koleżanek z pracy córki Marii z Digmech
 29. Od Adama Ledniowskiego z rodziną
 30. Od koleżanki córki Małgorzaty i Eweliny Jeż z rodziną

Gregorianka za ś.p. Jana Krupę:

 1.  od Grażyny Wojtaczka
 2.  od Mari Stanisława Tabaszewskich
 3. od  Józefa Lucyny Totoś
 4. od  Stanisława Marii Nieć
 5.  od rodz. Kowalczyków
 6.  od Wojciecha Gabrieli Nalepa
 7.  od Wiesława Czop z Podegrodzia
 8.  od Marii Pietrzak z rodz.
 9.  od sędziów Sądu Rejonowego w Gorlicach
 10.  od kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Zakopanem
 11.  od kuratorów rodzinnych SR w Limanowej
 12.  od kuratorów rodzinnych SR wGorlicach
 13.  od kuratorów ds. karnych SR w Limanowej
 14.  od kuratorów spraw karnych SRw Gorlicach
 15.  od kuratorów ds. karnych w N. Sączu
 16.  od Anny Leszka Łatka
 17.  od rodz. Rzegockich ze Świniarska
 18.  od rodz. Lewickich
 19.  od Gertrudy Kmak
 20.  od Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z zastępcami
 21.  od Kazimiery Józefa Ruchałów
 22.  od rodz. Koral
 23.  od Małgorzaty Pawła Drzyzga
 24.  od Katarzyny Krzysztofa Kuciel
 25.  od Barbary Henryka Witeckich
 26.  od uczniów kl. Ib S.P. nr 2 w N. Sączu
 27.  od Anny Edwarda Janurów
 28.  od Elżbiety Adama Konstantych z rodz.
 29.  od Justyny Mateusza Górka
 30.  od Renaty Sałamacha

Gregorianka za ś.p. + Halinę Mordarską:

 1.  od Kazimierza Lorka z rodz.
 2.  od Agaty Tadeusza Mordarskich z rodz.
 3.  od Marcina Janura i Marty Press
 4.  od Andrzeja – kolegi brata Bogdana
 5.  od Zofii Mordarskiej z Chochorowic
 6.  od Krystyny Frączek
 7.  od kolegów i koleżanek Kacpra z gimnazjum z wychowawczynią
 8.  od kolegów c. Marleny z gimnazjum
 9.  od Katarzyny Szelec z rodz.
 10.  od Marii Jerzego Sadkiewicz
 11.  od koleżanki Amelii z rodz.
 12.  od koleżanki Amelii z rodz.
 13.  od kuzynki Kingi Świgut z rodz.
 14.  od Zbigniewa Elżbiety Lisów
 15.  od Ireny Antoniego Drzyzgów
 16.  od Eweliny Pawła Sadkiewicz z rodz.
 17.  od Agaty Sadkiewicz - koleżanki Kamila
 18.  od Zofii Ryszarda Sadkiewicz
 19.  od Danuty Mieczysława Janik
 20.  od sąsiadki Bernadety Sadkiewicz
 21.  od rodz. Szczerbów z Niecwi
 22.  od Urszuli z rodz.
 23.  od rodz. Fałowskich z Wrocławaia
 24.  od rodz. Fałowskich z Wrocławaia
 25.  od rodz. Wilczków z Łososiny Górnej
 26.  od rodz. Wilczków z Łososiny Górnej
 27.  od Renaty Wójcik z Proszowic
 28.  od rodz. Sołtys ze Słopnic
 29.  od Tomasza i Małgorzaty z Młynnego
 30.  od Beaty Zbigniewa Frączek

Gregorianka za ś.p. + Piotra Rzegockiego:

 1.  od Lidii Sławomira Szkaradek z dziećmi
 2.  od rodz. Wnęków z Niskowej
 3.  od rodz. Wnęków z Niskowej
 4.  od Marii Wolny z Niskowej
 5.  od Marka Głuca
 6.  od kuzyna Pawła Skoczeń z rodz.
 7.  od koleżanek i kolegów c. Nikoli ze Szk. Podst.
 8.  od koleżanek i kolegów c. Nikoli ze Szk. Podst.
 9.  od Tadeusza Oleksy z rodz.
 10.  od kuzyna Adama z Barcic z rodz.
 11.  od rodz. Tokarczyków ze St. Sącza
 12.  od Katarzyny Wiesława Kubackich
 13.  od Angeliki Wojciecha Palata
 14.  od wujka Jana Toraczyka z rodz.
 15.  od kuzynaAdama Tokarczyka z rodz.
 16.  od rodz. Kipa z Ropczyc
 17.  od Krzysztofa Czochary z Ropczyc
 18.  od Jurka Nowaka z Proszowic
 19.  od Kazimiery Słowik
 20.  od Mateusza Słowik ze Stadeł
 21.  od Pawła Słowik ze Stadeł
 22.  od Józefa Słowik z żoną
 23.  od Małgorzaty Zbigniewa Bodzionych
 24.  od właśc.. i prac. Firmy Batista
 25.  od kolegi Dariusza Dąbrowskiego
 26.  od Grażyny Głuc z rodz.
 27.  od sąsiadów Anny Wiesława Michalaków
 28.  od pracowników Banku Paribas N. Sącz
 29.  od pracowników Banku Paribas w N. Sączu
 30.  od Dariusza Saroty

Gregorianka za ś.p. + Zofię Bulzak:

 1.  od Teresy Stanisława Mosurek
 2.  od Jana Mosurka
 3.  od Tadeusza Magdaleny Mosurek z rodz.
 4.  od Adama Agnieszki Mucha
 5.  od Adama Agnieszki Mucha
 6.  od Stanisława Bulzaka z rodz.
 7.  od Marii Krzysztofa Zygmunt z rodz.
 8.  od prac. administracji MPK
 9.  od prac. administracji MPK
 10.  od prac. administracji MPK
 11.  od prac. wydz. zaplecza technicznego MPK
 12.  Od prac. magazynu i obsługi stacji paliw MPK
 13.  od zarządu MPK N. Sącz
 14.  od zarządu MPK n. Sącz
 15.  od Marii Chmielowskiej
 16.  od Marii Chmielowskiej
 17.  od sąsiadów Piłatów
 18.  od Danuty Kaim z rodz.
 19.  od Marka Woźniaka z rodz.
 20.  od Franciszki Leśniak i rodz. Kukuczków
 21.  od kolegów z warsztatu szpitala w N. Sączu
 22.  od kolegów z warsztatu szpitala w N. Sączu
 23.  od kolegów z warsztatu szpitala w N. Sączu
 24.  od rodz. Jaworów
 25.  od rodz. Kotlarzów
 26.  od Józefa i Edwarda Bulzaków z rodz,
 27.  od Zofii Franciszka Mordarszkich
 28.  od sąsiadów Chochlów
 29.  od Andrzeja Lisa z rodz.
 30.  od Stanisława Lisa z rodz.

Gregorianka za ś.p. + Zbigniewa Jacaka:

 1.  od rodz. Jasińskich
 2.  od Kazimiery Boruszak
 3.  od Elżbiety Ryszarda Leśniak
 4.  od Grażyny Jana Brdej
 5.  od Sabiny Adama Brdej
 6.  od Bogusława Katarzyny Jasińskich
 7.  od rodz. Wójs z Chomranic
 8.  od rodz. Burnagiel z Tęgoborzy
 9.  od Agaty Andrzeja Kalarus
 10.  od kolegi Adama Żaka
 11.  od kier. nauczycieli i prac. Warsztatów szkolnych ZSS w N. Sączu
 12.  od kier. nauczycieli i prac. Warsztatów szkolnych ZSS w N. Sączu
 13.  od kier. nauczycieli i prac. Warsztatów szkolnych ZSS w N. Sączu
 14.  od kier. nauczycieli i prac. Warsztatów szkolnych ZSS w N. Sączu
 15.  od dyr. Naucz. Prac. i uczniów ZSS w N. Sączu
 16.  od Anny Tadeusza Węgrzyn
 17.  od Stanisława Matusik z Siennej z rodz.
 18.  od Marii Stachura z rodz. z N. Sącza
 19.  od Adzi Olesiak z rodz.
 20.  od Stanisława Marzeny Kalarus z rodz.
 21.  od Sławomira Marzeny Jacak z rodz.
 22.  od Urszuli Marcina Wójs z rodz.
 23.  od Aleksandry Dariusza Sopata z rodz.
 24.  od brata Bogdana z rodz.
 25.  od Adama Agaty Kalarus z rodz.
 26.  od Elżbiety Leśniak-Czub
 27.  od Juliana Wójs z rodz.
 28.  od Florków ze Słopnic
 29.  od Florków ze Słopnic
 30.  od rodz. Michalskich