tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBU

ODPRAWIANE POZA PARAFIĄ OD 1 MARCA 

10 Mszy św. za ś.p. Józefa Ruchałę:

 1.  od prawnuczki Wiktorii
 2.  od wnuka Macieja z rodz.
 3.  od wnuczki Anny z rodz.
 4.  od wnuczki Marii z rodz.
 5.  od wnuczki Karoliny
 6.  od wnuka Piotra z Poznania
 7.  od wnuka Marka z Poznania
 8.  od rodz. Łukaszyk z Poznania
 9.  od wnuczki Gosi Bieleckiej z rodz.
 10.  od Kasi Wąsowskiej z rodz.

Gregorianka za ś.p. Józefa Leśniaka:

 1.  od Starostów Tatrzańskich
 2.  od radnego sejmiku Jana Pieczury
 3. od  Samorządu i mieszkańców Gminy Kościelisko
 4. od  dyr. i prac. Wojewódzkiego Insp. Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 5.  od MCK Sokół w N. Sączu
 6.  od Klubu Radnych PiS w S. Sączu
 7.  od Zarządu AK w N. Sączu
 8.  od Piotra Biedronia z rodz.
 9.  od Agnieszki Dariusza Biel
 10.  od Grzegorza Biedronia
 11.  od wójta Gm. Szerzyny
 12.  od posła Jana Dudy
 13.  od posła Wiesława Krajewskiego
 14.  od posła Jana Warzechy
 15.  od senatora Jana Hamerskiego
 16.  od Kingi Pawła Mardosz
 17.  od wójta i RG Korzenna
 18.  od europosła Bogdana Rzońcy
 19.  od posła Michała Wojtkiewicza
 20.  od Wiesława Janczyka
 21.  od dyr. i prac. Muzeum Ziemi Limanowskiej
 22.  od rodz. Urbaniec
 23.  od rodz. Rybków
 24.  od wójta Gm. Łabowa
 25.  od kolegi Krzysztofa Rybskiego z rodz.
 26.  od kuzynki Haliny Tokarczyk z rodz.
 27.  od Klubu Radnych PiS Gm. Limanowa
 28.  od Cecylii Daniela Łąckich
 29.  od Anny Sylwestra Hasior
 30.  od Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie

Gregorianka za ś.p. + Helenę Podmańską:

 1.  od Marii Knurowskiej
 2.  od sąsiadów Jaroszów
 3.  od Władysława Podmańskiego z rodz. z USA
 4.  od j. w.
 5.  od Bronisławy i Stanisława z Wróblówki
 6.  od Ireny Krupa
 7.  od Antoniny i Stanisława ze St. Bystrego
 8.  od Marii i Czesława z rodz.
 9.  od Marii Marka Wójcików z Podegrodzia
 10.  od Jadwigi Jana Cabała z Podegrodzia
 11.  od Zofii Jana Szabla
 12.  od rodz. Sznajdrów i Szkaradków
 13.  od 19 Róży Matek z Parafii św. Heleny
 14.  od Marii Stanisława Łękawskich
 15.  od rodz. Ginter z Rzymu
 16.  od Józefy Kotas
 17.  od Andrzeja Izabeli Łojek
 18.  od Hieronima Łojka
 19.  od Andrzeja Ireny Szczurek
 20.  od Tadeusza Jolanty Łojek
 21.  od Janiny Krupa
 22.  od Zbigniewa Jadwigi Krupa
 23.  od Józefa Podmańskiego z N. Targu
 24.  od Jerzego Elżbiety Wyskiel
 25.  od prawnuka Franciszka
 26.  od prawnuków Jakuba i Aleksandry
 27.  od wnuka Karola z żoną
 28.  od wnuczki Klaudii z mężem
 29.  od wnuczki Zuzanny
 30.  od wnuka Pawła

Gregorianka za ś.p. + Józefa Ruchałę:

 1.  od rodz. Pasiutów z Podegrodzia
 2.  od Jerzego Anny Wilk i Niny Półkoszak
 3.  od Elżbiety Stefana Jawor z rodz.
 4.  od Teresy Janusza Izworskich
 5.  od rodz. Szewczyk i Cedzidło ze Skrudziny
 6.  od Franciszka Rozalii Potoniec
 7.  od Grażyny Stanisława Ruchała z rodz.
 8.  od Natalii Łukasza Ruchała z rodz.
 9.  od Firmy Testa
 10.  od Stanisławy Zdzisława Świderskich
 11.  od Marii Krzysztofa Popiela
 12.  od sąsiadów Teresy Stanisława Liber
 13.  od Krystyny Jana Kulig
 14.  od Elżbiety Zygmunta Cięciel z rodz.
 15.  od Andrzeja Ireny Szczurek
 16.  od Zbigniewa Jadwigi Krupa
 17.  od Janiny Krupa
 18.  od rodz. Zubków z N. Targu
 19.  od prawnuczek Wiktorii i Alicji
 20.  od wnuka Piotra z rodz.
 21.  od Michaliny Kazimierza Klimczak
 22.  od Józefa Kuliga z rodz.
 23.  od chrześnicy Danuty Kolasa z rodz.
 24.  od Danuty Józefa Pieróg z rodz.
 25.  od Anny Tomasza Pieróg z dziećmi
 26.  od Bronisławy Bodziony
 27.  od Haliny Józefa Bodziony
 28.  od Lucyny Andrzeja Salamon
 29.  od Romana Ruchały z rodz.
 30.  od rodz. Ruchałów z Kamiennej Góry

Gregorianka za ś.p. + Marię Budnik:

 1. Od koleżanki Elżbiety Korwala z rodz.
 2. Od Janiny Bierczak z rodz.
 3. Od Marii Popiół z rodz.
 4. Od Zofii Plata z rodz.
 5. Od Heleny i Jana Nieć z rodz.
 6. Od Jadwigi i Piotra Nieć z rodz.
 7. Od Anny i Krzysztofa Pasoń z rodz. 
 8. Od Marii i Jerzego Sikora z rodz.
 9. Od Zofii i Jana Duda 
 10. Od Marii Cygan z rodz.
 11. Od Krystyny i Kazimierza Kiełbasów 
 12. Od Wioletty i Marcina Hamiga 
 13. Od sąsiadów Elżbiety i Zygmunta Ciąciel z rodz.
 14. Od sąsiadów Krystyny i Jana Kulig 
 15. Od Józefa i Edwarda Bulzaków 
 16. Od Doroty i Wojciecha Baniaków 
 17. Od Ewy i Marcina Gucwa 
 18. Od Jerzego i Jacka Mika 
 19. Od sędziów i pracowników II Wydz. Karnego Sądu Okręg. w N. Sączu
 20. Od Jadwigi i Zbigniewa Krupa 
 21. Od asystentów Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
 22. Od Jadwigi Kalisz z mężem 
 23. Od Doroty i Witolda Potoniec 
 24. Od Michała Hamigi z rodz. 
 25. Od Marii i Władysława Ledniowskich 
 26. Od Marii i Władysława Ledniowskich 
 27. Od Moniki i Dariusza Ledniowskich 
 28. Od Moniki i Dariusza Ledniowskich 
 29. Od rodziny Kantorów 
 30. Od rodziny Kantorów 

Gregorianka za ś.p. + Tadeusza Zygmunta:

 1.  od Jana Marii Wastag
 2.  od rodz. Mordarskich
 3.  od Anny Józefa Turek
 4.  od Katarzyny Rafała Hasior
 5.  od Jarosława Sznajder
 6.  od Wojciecha Podmańskiego
 7.  od Ireneusza Pietrzak z riodz.
 8.  od p. Michała kościelnego z żoną
 9.  od kolegi Heńka Górki z rodz.
 10.  od j. w.
 11.  od Beaty Andrzeja Brynkus z rodz.
 12.  od Pawła Lupy z rodz.
 13.  od Wojciecha Lupy z riodz.
 14.  od Barbary Lupa z córkami
 15.  od Eweliny Pawła Sadkiewicz 
 16.  od Marii Jerzego Sadkiewicz
 17.  od Zofii Ryszarda Sadkiewicz
 18.  od Danuty Mieczysława Janik
 19.  od Bernadetty Sadkiewicz
 20.  od Grażyny Salamon z rodz.
 21.  od Renaty Łukasza Chronowskich
 22.  od Karoliny Wojtka Steckich
 23.  od Ewy Marka Chronowskich
 24.  od rodz. Ślęzaków
 25.  od j. w.
 26.  od Arlety Jakuba Ledniowskich
 27.  od j. w.
 28.  od Moniki Darka Ledniowskich
 29.  od j. w.
 30.  od Anny Jacka Strzelczyk z rodz.

Gregorianka za ś.p. + Bronisławę Pasiut:

 1.  od Joanny Wojciecha Paszkiewicz
 2.  od Marii Stanisława Pasiut z rodz.
 3.  od Stanisława Salamona
 4.  od sąsiadów Lisów
 5.  od kolegów i koleżanek syna Andrzeja z Firmy AqaPlast
 6.  od j. w.
 7.  od j. w.
 8.  od j. w.
 9.  od j. w.
 10.  od j. w.
 11.  od j. w.
 12.  od j. w.
 13.  od j. w.
 14.  od j. w.
 15.  od Piotra Bodzionego
 16.  od Zarządu Klubu Świniarsko
 17.  od j. w.
 18.  od zawodników Klubu Świniarsko
 19.  od j. w.
 20.  od Franciszka Anny Lis
 21.  od Moniki Pawła Twardy
 22.  od Marii Mieczysława Kukuczków
 23.  od Krystyny Antoniego Plata
 24.  od Lucyny Wiesława Bodziony
 25.  od Jakuba Bodzionego
 26.  od Bogusławy Świderskiej
 27.  od Firmy AqaPlast
 28.  od j. w.
 29.  od Marzeny i Danusi – koleżanek c. Anny
 30.  od Marzeny Stanisława Kalarus