tel.18 4430072

Oaza wakacyjna dzieci i młodzieży. Bieszczady 2023.

W dniach od 21 do 23 sierpnia Grupa Młodzieżowa GPS, DSM , LSO wraz z księdzem Łukaszem i opiekunami wybrali się na wycieczkę w Bieszczady. Codziennie uczestniczyli we Mszy Świętej w Kalwarii Pacławskiej w której brali czynny udział. Zwiedzili między innymi Duklę, Komańczę , Soline w której odbył się rejs statkiem oraz Markową i Strachocine gdzie zwiedzili "Bobolówkę". Zwiedzili również miasto Przemyśl gdzie zobaczyli piękną starówkę i katedrę. Pełni pozytywnych wrażeń z radością powrócili do Świniarska. Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Chełmiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w wysokości 4000zł