tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBU

ODPRAWIANE POZA PARAFIĄ OD 1 MAJA 2024 R.

Gregorianka za ś.p. Wojciecha Luberdę:

 1. Od Krzysztofa Urszuli Wyskiel
 2. Od Grzegorza Małgorzaty Wyskiel
 3. Od Artura Natalii Szczurek
 4. Od Pawła Izabeli Szczurek
 5. Od Karoliny Przemysława Tokarczyk
 6. Od kuzynki Joanny Bakun z rodz.
 7. Od Dariusza Marii Kantor
 8. Od Barbary Jędrol z rodz.
 9. Od Genowefy Jana Pasiut
 10. Od Jacka Bodziony
 11. Od Marcina Nawalańca z rodz.
 12. Od Bogumiły Leszka Kantor
 13. Od Haliny Plata
 14. Od właścicieli Firmy AndrPol
 15. Od j. w.
 16. Od Łukasza Skocznia z rodz.
 17. Od Doroty Zając z rodz.
 18. Od j. w.
 19. Od Sylwii Poręba z rodz.
 20. Od Bożeny Fryzowicz i Małgorzaty Gancarczyk
 21. Od załogi Sklepu Lewiatan
 22. Od j. w
 23. Od j. w.
 24. Od j. w.
 25. Od j. w.
 26. Od j. w.
 27. Od j. w.
 28. Od j. w.
 29. Od j. w.
 30. Od j. w.

Gregorianka za ś.p. + Tadeusza Niecia:

 1.  od córki Eweliny z rodz.
 2.  od chrześnicy Dominiki z rodz.
 3.  od siostry Danuty z rodz.
 4.  od mechaników z STW Nowy Sącz
 5.  od kolegi Adama Ząbka
 6.  od Józefa i Jakuba Maśko z Młodowa
 7.  od sąsiadów z mieszkania nr 14 i 12
 8.  od Magdy Kowalczyk z rodz.
 9.  od Łukasza Majocha z rodz.
 10.  od koleżanek i kolegów c. Eweliny z Zesp. Zamówień Publ. w N. Sączu
 11.  od Małgorzaty Antkiewicz-Wójs Sekretarza Gm. Kamionka Wielka
 12.  od Andrzeja Stanka Wójta Gm. Kamionka Wielka
 13.  od Anny i Sylwii Motyka koleżanek c. Eweliny
 14.  od Elżbiety Podmańskiej
 15.  od j. w.
 16.  od prac. Wydz. Wychowania i Edukacji Urzędu Miasta w N. Sączu
 17.  od Krzysztofa Urszuli Bodziony
 18.  od brata Piotra z rodz.
 19.  od j. w.
 20.  od Roberta Anny Kulig z Młodowa
 21.  od wnuków i wnuczek
 22.  od j. w.
 23.  od Karoliny Przemysława Tokarczyk
 24.  od Kingi Tomasza Brach
 25.  od prac. diagnostyki STW N. Sącz
 26.  od prac. hurtowni Elita
 27.  od Andrzeja Szkaradka
 28.  od Anny 
 29.  od administracji STW w N. Sączu
 30.  od j. w.

Gregorianka za ś.p. + Olimpię Obrzut:

 1. Od Piotra Kaczora
 2. Od Radosława Koziała z rodz.
 3. Od Kamila Gomółki
 4. Od Grzegorza Pawlika
 5. Od Bernadety Ciurka
 6. Od Mariusza Bukowca
 7. Od Bożeny Pietrzak
 8. Od Grażyny Mirek
 9. Od Adriana Haslika z rodz.
 10. Od Alberta Koguta z rodz.
 11. Od Pawła Nowaka z rodz.
 12. Od Lesława Więcka
 13. Od Doroty Śmietana
 14. Od Krzysztofa Chochlińskiego i Jacka Kubiaka
 15. Od Janiny Mariusza Matusik
 16. Od Bernadety Sarata z rodz.
 17. Od Jakuba ledniowskiego
 18. Od kolegów i koleżanek z KEAiSW Wydz.N. Społ. i sztuki ANS w N. S.
 19. Od j. w.
 20. Od dziekana i prodziekana  WNSi S ANS w N. Sączu
 21. Od prac. administracji i obsługi WNSiS ANS
 22. Od rodz. Bodziony
 23. Od rodz. Nowaków
 24. Od rodz. Czerskich
 25. Od koleżanki Lucyny Michalik z mężem
 26. Od Iwony Sus
 27. Od rodz. Domiro z Krynicy
 28. Od posła Arkadiusza Mularczyka z żoną
 29.  Od przyjaciół Konrada z Wulek
 30.  Od j. w.

Gregorianka za ś.p. + Justynę Kołdras:

 1. Od Sylwii Stanisława Leśniak
 2. Od Agnieszki Sławomira Leśniak
 3. Od Elżbiety Ryszarda leśniak
 4. Od Natalii Łukasza Kotlarz
 5. Od Zofii Michała Kotlarz z rodz.
 6. Od j. w.
 7. Od Heleny Adama Jawor
 8. Od Zofii Krzysztiofa Jawor z Mszalnicy
 9. Od j. w.
 10. Od Krzysztofa Renaty Lach
 11. Od Wiesławy Adama Ledniowskich z rodz.
 12. Od cioci Renaty i wujka Eliasza
 13. Od j. w.
 14. Od kuzynki Olgi z rodz.
 15. Od kuzynki Katarzyny Kaczmarczyk z rodz.
 16. Od kuzyna Arkadiusza Leśniak z rodz.
 17. Od Sławomira Strzymczok z synem
 18. Od Kingi Augustyńskiej
 19. Od Marcina Leśniak z rodz.
 20. Od j. w.
 21. Od Ireny Witowskiej z rodz.
 22. Od Haliny Witowskiej z rodz.
 23. Od Elżbiety Zbigniewa Gancarczyk
 24. Od Magdy Marcina Gancarczyk
 25. Od Marka Bodzionego z rodz. z Brzeznej
 26. Od wujka Mietka Stefańskiego z córkami
 27. Od Roberta Leśniaka z rodz. z Radgoszczy
 28. Od Tadeusza Kocoła z Radgoszczy
 29. Od cioci Zosi z Radgoszczy
 30. Od Piotra z rodz. z Zalipia

Gregorianka za ś.p. + Julię Janur:

 1. Od prac. Wydz. Inwestycji UM w N. Sączu
 2. Od Zuzanny Szymona Bieryt
 3. Od Izabeli Marka Pociecha
 4. Od Aliny Jerzego Rams z rodz.
 5. Od kolegów Janka z firmy Telbest i Teleeuro
 6. Od rodz. Chełmeckich
 7. Od zarządu i prac. firmy telebest w N. Sączu
 8. Od Andrzeja Rola z rodz.
 9. Od Małgorzaty Buława z rodz.
 10. Od Elżbiety Zbigniewa Lis
 11. Od wydz. admin.-gosp. Oddziału ZUS w N. Sączu
 12. Od j. w.
 13. Od dyrekcji oddziału ZUS w N. Sączu
 14. Od Danuty Jana Niemiec z Lomanowej
 15. Od konserwatorów z ZUS w N. Sączu
 16. Od sąsiadów Macieja Małgorzaty Witowskich
 17. Od Kazimiery Witowskiej
 18. Od Róży Św. Rity Elżbiety Leśniak
 19. Od Bogumiły Andrzeja Knurowskich
 20. Od Wiesława Potoka z rodz.
 21. Od Janiny Król
 22. Od Andrzeja Alicji Król z rodz.
 23. Od koleżanek ze sklepu 83
 24. Od j. w.
 25. Od Agaty Sarota z rodz.
 26. Od Wiesława Krystyny Janur z dziećmi
 27. Od Marii Anny Janur
 28. Od Anny Edwarda Janur
 29.  Od Ewy Andrzeja Majerskich z rodz.
 30.  Od rodz. Grygielskich

Gregorianka za ś.p. + Kazimierę Witowską:

 1. Od Anny Górskiej z rodz.
 2. Od Janiny Stanisława Tomskich z rodz.
 3. Od Józefy Stanisława Stec
 4. Od Małgorzaty Fałowskiej i Tomasza Konara
 5. Od Klaudii Fałowskiej
 6. Od Renaty Fałowskiej
 7. Od Urszuli Fałowskiej
 8. Od Beaty Pasiut z N. Sącza z rodz.
 9. Od Oli Gawron z rodz.
 10. Od Zbigniewa Majdy z rodz.
 11. Od j. w.
 12. Od Henryka Stanisławy Majda z rodz.
 13. Od Józefa Beaty Drzyzgów z rodz.
 14. Od Stanisławy Wacława Drzyzga z rodz.
 15. Od Karoliny Bartosza Borek z rodz.
 16. Od Zofii Franciszka Twardy
 17. Od Stanisławy Zdzisława Świderskich z rodz.
 18. Od Marii Fałowskiej
 19. Od Czesławy Witowskiej
 20. Od Iwony Józefa Żelazko
 21. Od Anny Mariana Oleksy
 22. Od Beaty Zygmunta Baran
 23. Od Małgorzaty Pawła Drzyzga
 24. Od Krystyny Mariusza Wojtarowicz
 25. Od Marii Władysława Jeż
 26. Od Anny Macieja Twardy
 27. Od Lucyny Henryka Twardy
 28. Od Moniki Pawła Twardy
 29. Od Urszuli Andrzeja Pasiut
 30.  Od Chóru Passionato

Gregorianka za ś.p. + Teresę Duch:

 1. Od Szpitala Medikor w N. Sączu
 2. Od j. w.
 3. Od Bronisławy Świderskiej
 4. Od Elżbiety Król
 5. Od Magdaleny Orzechowskiej
 6. Od Jadwigi Andrzeja Stachowicz z Krakowa
 7. Od sąsiadów Golonków
 8. Od sąsiadki Małgorzaty z synem
 9. Od Małgorzaty Zbigniewa Bodzionych
 10. Od Stanisławy Skwarło
 11. Od Teresy Klimek
 12. Od Jana Barbary Hamiga
 13. Od Małgorzaty Przemysława Kumor
 14. Od brata Jana z rodz.
 15. Od rodz. Mrzygłodów z Podrzecza
 16. Od rodz. Paszków
 17. Od rodz. Pustułków z Brzeznej
 18. Od rodz. Szatanów z Kęt
 19. Od rodz. Krupów z Bielska
 20. Od rodz. Żółtych z Bielska
 21. Od Marii Jana Wastag
 22. Od Anny Henryka Kowalczyk z Marcnkowic
 23. Od j. w.
 24. Od Agnieszki Tomasza Szewczyk
 25. Od Iwony Świderskiej z rodz.
 26. Od Witolda Agaty Cabała z dziećmi
 27. Od Pawła Joanny Cabała z dziećmi
 28. Od Konrada Aleksandry Cabała z rodz.
 29. Od Magdaleny z synem
 30. Od Bożeny Potoczek

24 Msze św. za ś.p. + Irenę Stożek:

 1. Od Marka Antoniny Kowalczyk z dziećmi
 2. Od j. w.
 3. Od Krystyny Alojzego Gołyźniak z rodz.
 4. Od Katarzyny Pawła Mąka z rodz.
 5. Od Marii Jana Juraszyków
 6. Od Danuty Zygmunta Lisów
 7. Od kuzynki Bogumiły z rodz.
 8. Od Jana Aldony Ziomek
 9. Od kręgu modlitewnego Rodzin Szensztackich Moniki Kostrzewa
 10. Od j. w.
 11. Od Stanisławy Skoczeń z rodz.
 12. Od Anny Andrzeja Skoczeń z rodz.
 13. Od Agnieszki Krzysztofa Gądek z rodz.
 14. Od Krystyny Antoniego Plata z rodz.
 15. Od  Stanisławy Łatka z rodz.
 16. Od rodz. Piotrowskich z Krakowa
 17. Od Anieli Sozy
 18. Od Władysławy Mynarek z rodz.
 19. Od Krystyny Zając
 20. Od Magdaleny Zając
 21. Od Urszuli Marcina Kasprzyk
 22. Od Anety Stanisława Kasprzyk
 23. Od Marty Stanisława Jaworeckich
 24. Od Lucjana Agnieszki Jaworeckich

25 Mszy św. za ś.p. + Wincentego Pulita:

 1. Od Krzysztofa Leszko z żoną
 2. Od Lucyny Kantor z mężem
 3. Od j. w.
 4. Od Andrzeja Lelito z rodz.
 5. Od j. w.
 6. Od Kazimierza Lelito z rodz.
 7. Od j. w.
 8. Od Piotra Lelito z rodz.
 9. Od j. w.
 10. Od  Henryka Lelito z rodz.
 11. Od j. w.
 12. Od rodz. Ostrowskich
 13. Od j. w.
 14.  Od Jadwigi Kaczmarczyk
 15.  Od Ewy Bronisława Poręba z rodz.
 16.  Od Beaty Poręba z rodz.
 17.  Od Marii Karola Likus z rodz.
 18.  Od Angeliki Kamila Sułkowskich z rodz.
 19.  Od Adriana Katarzyny Poręba z rodz.
 20.  Od Personelu ZOL w Chrzanowie
 21.  Od Pensjonariuszek ZOL w Chrzanowie
 22.  Od j. w.
 23.  Od Michaliny Poręba z rodz.
 24.  Od s. Barbary i s. Agnieszki z Ciężkowic
 25.  Od sąsiadów Marii Adama Pietrzak

 Gregorianka za ś.p. Julię Janur /22. 04 – 21. 05.2024/:

 1.  od Mieczysława Frączek – kolegi z pracy syna Stanisława
 2.  od Agnieszki Ociepka – koleżanki z pracy syna Stanisława
 3.  od Mirosława Olszowskiego – kolegi z pracy syna Stanisława
 4.  od Moniki Dariusza Ledniowskich
 5. Od j. w.
 6.  od rodz. Pawlusów
 7.  od Jana Magdaleny Kotas
 8.  od bratowej Heleny Niemiec
 9.  od Beaty Stanisława Lizoń z dziećmi
 10.  od Moniki Krzysztofa Niemiec z dziećmi
 11.  od Aliny Jerzego Rams
 12.  Od Janiny Adama Piwowar z rodz.
 13.  Od Marii Niemiec
 14.  Od chrześnika Stanisława
 15.  Od siostry Weroniki Majerskiej
 16.  Od Wiesława Majerskiego
 17.  Od Zofii Janusza Majdów
 18.  Od wnuczki Anny i Grzegorza Kowalskich
 19.  Od Cecylii Sikora
 20.  Od Andrzeja Bożeny Sikora
 21.  Od Renaty Majerskiej
 22.  Od j. w.
 23.  Od rodz. Tengowskich
 24.  Od Marii Grygielskiej
 25.  Od Marii Głuc
 26.  Od Joanny Wiesława Gomułka z rodz.
 27.  Od Krystyny i Alicji Porębskich
 28.  Od Grzegorza Sylwii Głuc z rodz.
 29.  Od Haliny Leśniak i Kingi Pietrzak
 30.  Od Bronisławy Świderskiej

Gregorianka za ś.p. Justynę Kołdras /8. 04 – 7. 05.2024/:

 1.  od Anny Adama Ledniowskich
 2.  od Marty Tomasza Ledniowskich
 3.  od Klaudii Leszka Ledniowskich
 4.  od Daniela Bednarskiego z żoną
 5. Od Łukasza Talarczyka z żoną
 6.  od Barbary Marka Wojtas
 7.  od Karoliny Wojtas
 8.  od cioci Wiesi z mężem
 9.  od j. w.
 10.  od Kuzynki Eweliny
 11.  od Kuzynki Asi
 12.  od kuzyna Dawida z rodz.
 13.  Od kuzyna Arka
 14.  Od Marty Józefa Kumor
 15.  Od Dominiki Łukasza Skoczeń z rodz.
 16.  Od Zofii Józefa Bodzionych
 17.  Od Witolda Józefy Leśniak
 18.  Od Wiesławy Jerzego Jasińskich
 19.  Od Edwarda Jamińskiego z rodz.
 20.  Od Heleny i Anny Leśniak
 21.  Od Jakuba Ledniowskiego z rodz.
 22.  Od Elżbiety Konstanty z rodz.
 23.  Od Magdaleny Pawła Kowalczyków
 24.  Od Honoraty Świderskiej
 25.  Od Lucyny Michała Świderskich
 26.  Od Marii Mieczysława Kukuczka
 27.  Od koleżanek i kolegów siostry Iwony z firmy Prospona
 28.  Od j. w.
 29.  Od j. w.
 30.  Od j. w.