tel.18 4430072

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE Z INTENCJI UCZESTNIKÓW POGRZEBU

ODPRAWIANE POZA PARAFIĄ OD 1 KWIETNIA 2024 R.

Gregorianka za ś.p. Julię Janur /22. 04 – 21. 05.2024/:

 1.  od Mieczysława Frączek – kolegi z pracy syna Stanisława
 2.  od Agnieszki Ociepka – koleżanki z pracy syna Stanisława
 3.  od Mirosława Olszowskiego – kolegi z pracy syna Stanisława
 4.  od Moniki Dariusza Ledniowskich
 5. Od j. w.
 6.  od rodz. Pawlusów
 7.  od Jana Magdaleny Kotas
 8.  od bratowej Heleny Niemiec
 9.  od Beaty Stanisława Lizoń z dziećmi
 10.  od Moniki Krzysztofa Niemiec z dziećmi
 11.  od Aliny Jerzego Rams
 12.  Od Janiny Adama Piwowar z rodz.
 13.  Od Marii Niemiec
 14.  Od chrześnika Stanisława
 15.  Od siostry Weroniki Majerskiej
 16.  Od Wiesława Majerskiego
 17.  Od Zofii Janusza Majdów
 18.  Od wnuczki Anny i Grzegorza Kowalskich
 19.  Od Cecylii Sikora
 20.  Od Andrzeja Bożeny Sikora
 21.  Od Renaty Majerskiej
 22.  Od j. w.
 23.  Od rodz. Tengowskich
 24.  Od Marii Grygielskiej
 25.  Od Marii Głuc
 26.  Od Joanny Wiesława Gomułka z rodz.
 27.  Od Krystyny i Alicji Porębskich
 28.  Od Grzegorza Sylwii Głuc z rodz.
 29.  Od Haliny Leśniak i Kingi Pietrzak
 30.  Od Bronisławy Świderskiej

Gregorianka za ś.p. Justynę Kołdras /8. 04 – 7. 05.2024/:

 1.  od Anny Adama Ledniowskich
 2.  od Marty Tomasza Ledniowskich
 3.  od Klaudii Leszka Ledniowskich
 4.  od Daniela Bednarskiego z żoną
 5. Od Łukasza Talarczyka z żoną
 6.  od Barbary Marka Wojtas
 7.  od Karoliny Wojtas
 8.  od cioci Wiesi z mężem
 9.  od j. w.
 10.  od Kuzynki Eweliny
 11.  od Kuzynki Asi
 12.  od kuzyna Dawida z rodz.
 13.  Od kuzyna Arka
 14.  Od Marty Józefa Kumor
 15.  Od Dominiki Łukasza Skoczeń z rodz.
 16.  Od Zofii Józefa Bodzionych
 17.  Od Witolda Józefy Leśniak
 18.  Od Wiesławy Jerzego Jasińskich
 19.  Od Edwarda Jamińskiego z rodz.
 20.  Od Heleny i Anny Leśniak
 21.  Od Jakuba Ledniowskiego z rodz.
 22.  Od Elżbiety Konstanty z rodz.
 23.  Od Magdaleny Pawła Kowalczyków
 24.  Od Honoraty Świderskiej
 25.  Od Lucyny Michała Świderskich
 26.  Od Marii Mieczysława Kukuczka
 27.  Od koleżanek i kolegów siostry Iwony z firmy Prospona
 28.  Od j. w.
 29.  Od j. w.
 30.  Od j. w.

 Gregorianka za ś.p. Wojciecha Luberdę:

 1. Od Wandy Józefa Plata
 2. Od Ewy Marcina Plata
 3. Od kolegi Jana Bocheńskiego
 4. Od Doroty Rafała Knurowskich
 5. Od Marii Leszka Migacz z Niskowej
 6. Od Wioletty Mateusza Majda
 7. Od Marii Ryszarda Piech
 8. Od Bogumiły Andrzeja Knurowskich
 9. Od Romana Marii Knurowskich
 10. Od kuzynki Pauliny z rodz.
 11. Od koleżanek i kolegów z klasy ze Szk. Podst.
 12. Od  j. w.
 13. Od koleżanek i kolegów ze Szk. Podst. syna Marka
 14. Od Elżbiety Jarosława Łatka
 15. Od Justyny Piotra Daniel z rodz.
 16. Od Zofii Daniel z rodz.
 17. Od  rodz. Bakun
 18. Od Andrzeja Małgorzaty Gonciarz z rodz.
 19. Od Lidii Romana Gonciarz
 20. Od OSP Podrzecze
 21. Od Gabrieli Gonciarz i Bartosza Piekarza
 22. Od Jakuba Gonciarz i Aleksandry Mróz
 23. Od Pauliny Adama Rams
 24. Od Andrzeja Jolanty Nessing
 25. Od Jana Barbary Hamigów
 26. Od Kunegundy Jasińskiej z Brzeznej
 27. Od Urszuli Jerzego Jasińskich
 28. Od rodz. Tobiasz z Rdziostowa
 29. Od Pawła Schneider z rodz.
 30. Od Danuty Zbigniewa Król

Gregorianka za ś.p. + Wojciecha Luberdę:

 1.  od Anety Rafała Kozera
 2.  od szwagra Józefa Ciuła z córką
 3.  od rodz. Stawiarskich z Klęczan
 4.  od rodz. Świderskich z Podrzecza
 5.  od Józefa Tomaszek z Niskowej
 6.  od rodz. Wilków z Niskowej
 7.  od Stanisława Ruchały z rodz. z Niskowej
 8.  od Joanny Mateusza Tokarzów z rodz.
 9.  od kolegów syna Wojtka z grupy kingbokserskiej
 10.  od j. w.
 11.  od rodz. Kaników ze S. Sącza
 12.  od j. w.
 13.  od rodz. Paszków
 14.  od rodz. Citaków z Przysietnicy
 15.  od j. w.
 16.  od Stanisława Bulzaka z rodz.
 17.  od Firmy Catering Domino i pracowników
 18.  od j. w.
 19.  od Teresy Duch
 20.  od Pauliny Artura Pasoń
 21.  od Barbary Bogdana Buczek
 22.  od prac. i właścicieli Willi Poprad
 23.  od rodz. Edelmiiler
 24.  od Grzegorza Anny Hajduk
 25.  od rodz. Stachowicz z Krakowa
 26.  od rodz. Ziobrowskich
 27.  od rodz. Pustułka z Owieczki
 28.  od Anny Stanisława Podmańskich
 29.  od Joanny Łukasza Oleś
 30.  od Stanisławy Andrzeja Oleś

Gregorianka za ś.p. + Władysławę Krupa:

 1. Od Kingi Pietrzak z rodz.
 2. Od Józefa Zofii Bodzionych z rodz.
 3. Od Grzegorza Leśniaka z rodz.
 4. Od kolegi syna Sylwka Piotra Bodzionego
 5. Od j. w.
 6. Od Andrzeja Stanisławy Lis
 7. Od Romana Małgorzaty Liber
 8. Od sąsiadek córki Ewy – Grażyny i Ewy
 9. Od Stanisławy Gonciarz z rodz.
 10. Od Marii Jana Wastag
 11. Od Macieja Anny Wastag
 12. Od Grażyny Pawła Wastag
 13. Od oddziału finansowego i administracji Sądu Rejonowego
 14. Od j. w.
 15. Od Stanisławy Skoczeń z rodz.
 16. Od Bronisławy Bodziony
 17. Od Małgorzaty Zbigniewa Bodziony
 18. Od Barbary Mrzygłód
 19. Od Genowefy Mrzygłód
 20. Od Stanisławy Krupa
 21. Od rodz. Niemców
 22. Od Adama Krupa
 23. Od Kingi Kwas z rodz. z Jędrzejowa
 24. Od Marii Bodziony i Stanisława z Podegrodzia
 25. Od Jana Barbary Hamiga
 26. Od Grażyny Mariana Drzyzga
 27. Od Marii Matiaszek
 28. Od Jolanty Andrzeja Gucwa
 29. Od koleżanek z pracy wnuczki Katarzyny
 30. Od Mariana Janura

Gregorianka za ś.p. + Tadeusza Niecia:

 1. Od rodz. Grabowskich
 2. Od rodz. Górczyk
 3. Od przyjaciół wnuczki Weroniki
 4. Od Heleny Marka Cabała
 5. Od kolegów i koleżanek córki Krysi z pracy
 6. Od rodz. Pasiutów z Podegrodzia
 7. Od  wujka Stanisława Nieć z żoną
 8. Od kuzyna Jerzego Nieć z rodz.
 9. Od kuzyna Henryka Nieć z rodz.
 10. Od rodz. Szewczyk z Podegrodzia
 11. Od Czesławy Józefa Pasoń
 12. Od Urszuli Jacka Migacz z Cieniawy
 13. Od Beaty Pawła Poręba z Cieniawy
 14. Od sąsiadki Tarasek z rodz.
 15. Od sąsiada Migacza z rodz.
 16. Od Edyty Pawła Szczurek
 17. Od Iwony Piotra Romańskich
 18. Od j. w.
 19. Od siostry Anny z mężem
 20. Od siostrzenic Katarzyny i Młgorzaty
 21. Od siostrzeńców Jakuba i Krzysztofa
 22. Od j. w.
 23. Od j. w.
 24. Od j. w.
 25. Od j. w.
 26. Od j. w.
 27. Od j. w.
 28. Od koleżanek i kolegów córki Katarzyny – przedstawicieli handlowych
 29. Od j. w.
 30. Od wójta i pracowników Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej

Gregorianka za ś.p. + Dorotę Witowską:

 1. Od Tomasza Więcek z Małgorzatą ze Słopnic
 2. Od Doroty Agnieszki Ani Joanny
 3. Od Justyny Krzysztofa Więcek ze Słopnic
 4. Od Józefy Więcek ze Słopnic
 5. Od Marii Filipiak ze Słopnic
 6. Od Klaudi Piotra Tabaszewskich
 7. Od Jana Teresy Stefańskich
 8. Od Dariusza Pauliny Witowskich
 9. Od Marii Mieczysława Kukuczka
 10. Od współpracowników męża Zbyszka
 11. Od Grażyny Kazimierza Filipiak
 12. Od Pauliny Macieja Marcisz
 13. Od koleżanki Doroty z rodz.
 14. Od Bogumiły Jana Popiela
 15. Od kuzynki Anny Popiela z rodz.
 16. Od Mieczysławy Lisowskiej 
 17. Od kuzyna Łukasza Leśniaka z rodz.
 18. Od cioci Czesławy Matusik z synem
 19. Od cioci Agaty Leśniak
 20. Od Ireny Jerzego Potoniec
 21. Od rodz. Koniecznych z Mszany
 22. Od chrzestnego z rodz.
 23. Od koleżanki Magdy Zwydak z rodz.
 24. Od Barbary Krzysztofa Cebula z rodz.
 25. Od Krzysztofa Witowskiego z żoną
 26. Od Firmy Joanna Muzyk
 27. Od sąsiadów Świeradów
 28. Od rodz. Porębów
 29. Od Agnieszki Marka Witowskich
 30.  Od Edwarda Jamińskiego z rodz.

Gregorianka za ś.p. +Czesławę Pisarską:

 1. Od Cecylii Tadeusza Sopata
 2. Od Angeliki Mateusza Jankiewicz
 3. Od siostry Zofii z mężem
 4. Od j. w.
 5. Od Teresy i Doroty z Gdowa
 6. Od Ewy z rodz. z Gdowa
 7. Od sąsiada Romana Olesia
 8. Od Janiny Zdzisława Basta
 9. Od Beaty Lucjana Król
 10. Od Józefy Leszko
 11. Od rodz. Królów z Gaju
 12. Od Danuty Damiana Dobosz z Łabowej
 13. Od j. w.
 14. Od Marzeny Józefa Fałowskich
 15. Od Lucyny Stanisława Borkowskich
 16. Od Adama Marii Pietrzak z rodz.
 17. Od Grażyny Ryszarda Nieć z rodz.
 18. Od Stanisławy Eugeniusza Litzenberger z rodz.
 19. Od Zofii Marka Bodziony
 20. Od Renaty Stefana z Belgii
 21. Od Krystyny Janusz z Krakowa
 22. Od Danuty Andrzeja Pietrzak
 23. Od Haliny Kasprzyckiej
 24. Od Alicji Janusza Jankowskich z dziećmi
 25. Od Kazimierza Ludwiki Pietrzak
 26. Od Karoliny Marcina Zieleńz rodz.
 27. Od Andrzeja Anny Smaga
 28. Od swatowej Broni
 29. Od j. w.
 30. Od Małgorzaty Stanisława Pietrzak z rodz.

Gregorianka za ś.p. + Teresę Duch:

 1. Od rodz. Świderskich
 2. Od sąsiadów Stefani Stanisława Hamigów
 3. Od Małgorzaty Karola Bulzak z rodz.
 4. Od koleżanek z działu finansowo księgowego sadeckiego Urzędu Pracy
 5. Od Teresy Połomskiej
 6. Od koleżanek Teresy Celiny Marzeny
 7. Od Marii Rzegockiej
 8. Od dyrekcji i prac. sadeckiego Urzędu Pracy
 9. Od Agaty Jarosława Stypuła
 10. Od Anny Bronisława Stypuła
 11. Od Agnieszki Dariusza Kulig
 12. Od Marii Józefa Pawlik z Podrzecza
 13. Od Beaty Pawła Pawlik z Podrzecza
 14. Od Ewy Mirosława Pawlik z Podrzecza
 15. Od Joanny Stępień i Piotra Cebuli z Podrzecza
 16. Od Marii Marka Tokarczyk z Brzeznej
 17. Od Janiny Tadeusza Stolarczyk
 18. Od koleżanek i kolegów z Urzędu Pracy z N. Sączu
 19. Od koleżanki Teresy z Męciny
 20. Od Iwony Czesława Szkarłat z rodz.
 21. Od Jolanty Andrzeja Gucwa
 22. Od Anny Jana Potoczków
 23. Od Stanisława Marii Rzegockich
 24. Od uczestników majówek przy kapliczce u p. Potońców
 25. Od sąsiadów Bugajskich i Matiaszków
 26. Od Anny Matiaszek z rodz.
 27. Od Franciszki Wincentego Niemiec
 28. Od pracowników Damiano-katrering
 29. Od j. w.
 30. Od j. w.

Gregorianka za ś.p. + Olimpię Obrzut:

 1. Od Komendanta Miejskiego Policji w N. Sączu wraz z Zastępcami
 2. Od Naczelnika Wydziału Prewencji
 3. Od Zespołu Organizacji Służby Wydziału Prewencji
 4. Od Zesp. ds. Nieletnich i sekretariatu Wydziału Prewencji
 5. Od policjantów Ogniwa Wywiadowczego Wydz. Prewencji
 6. Od  policjantów Referatu Patrolowo Interwencyjnego Wydz. Prewencji
 7. Od policjantów I i II Rewiru Dzielnicowych Wydz. Prewencji
 8. Od j. w.
 9. Od j. w.
 10. Od j. w.
 11. Od policjantów i prac. ref. ds.  Wykroczeń i Postępowań Administrac.
 12. Od Zespołu Prasowego KMP w N. Sączu
 13. Od prac. Zesp. Bezpieczeństwa Informacji sekretariatu CBŚP
 14. Od kier. i prac. Wydziału Kryminalnego
 15. Od j. w.
 16. Od kier. i prac. Wydz. Wspomagającego 
 17. Od j. w.
 18. Od j. w.
 19. Od kier. i prac. Wydz. Ruchu Drogowego
 20. Od Wydziału Sztab Policji
 21. Od j. w.
 22. Od j. w.
 23. Od j. w.
 24. Od Wydz. do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
 25. Od j. w.
 26. Od Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej
 27. Od Krzysztofa Dymury
 28. Od Grzegorza Małgorzaty Wyskiel
 29. Od Barbary Wiesława Leśniak
 30. Od Barbary Marka Serafin
 31.  Od

17 Mszy św. za ś.p. + Daniela Kumora:

 1. Od Kingi Pietrzak
 2. Od Mariana Janur i Marty Pres z rodz.
 3. Od kolegów i koleżanek z klasy ze Szk. Podstawowej
 4. Od j. w.
 5. Od j. w.
 6. Od j. w.
 7. Od Elżbiety Ryszarda Leśniak
 8. Od sąsiadów Załubskich
 9. Od Iwony Józefa Żelasko z rodz.
 10. Od Małgorzaty Andrzeja Faltyn 
 11. Od Konrada Natalii Faltyn
 12. Od Heleny i Katarzyny Wnęsk
 13. Od Elżbiety Antoniego Bulzak
 14. Od Jolanty Bulzak z mężem
 15. Od Magdaleny Andrzeja Iwańskich
 16. Od Wiesławy Jerzego Jasińskich
 17. Od Jolanty Łojek z rodz.

 33 Msze św. za ś.p. + Andrzeja Mordarskiego:

 1. Od wnuków Alana Marianny i Poli
 2. Od teściowej Władysławy
 3. Od Izabeli Jakuba Ziółkowskich
 4. Od Gabrieli Michała Krupa
 5. Od Ewy Marka Chronowskich
 6. Od j. w.
 7. Od Anny Józefa Turek
 8. Od j. w.
 9. Od Renaty Łukasza Chronowskich z rodz.
 10. Od Katarzyny Rafała Hasior z rodz.
 11. Od Karoliny Wojciecha Steckich z rodz.
 12. Od Beaty Sylwestra Krupa
 13. Od Magdaleny Jakuba Nowak
 14. Od Aleksandry Patryka Wardęga
 15. Od Beaty Andrzeja Nowak
 16. Od Genowefy Leszka Ślęzak
 17. Od j. w.
 18. Od Janiny Krupa
 19. Od Ireny Andrzeja Szczurek z rodz.
 20. Od Jadwigi Zbigniewa Krupa
 21. Od Jolanty Tadeusza Łojek z rodz.
 22. Od Hieronima Łojka
 23. Od Andrzeja Łojka z rodz,
 24. Od Genowefy Jana Pasiut
 25. Od Jana Schneider
 26. Od Alicji Schneider
 27. Od Janusza Schneider
 28. Od Jarosława Schneider
 29.  Od Joanny Arkadiusza Semik z rodz.
 30.  Od Anny Stanisława Podmańskich
 31.  Od Wojciecha Podmańskiego
 32.  Od Katarzyny Bartłomieja Ozga
 33.  Od Inez Marcina Krupa

Gregorianka za ś.p. Olimpię Obrzut /11. 03 – 10.04.2024/:

 1.  od siostry Marii mężem Janem
 2.  od siostrzenicy Moniki Góreckiej z rodz.
 3.  od siostrzenicy Sylwii Liber z rodz.
 4.  od chrześnicy Dominiki Jakubiec z rodz.
 5.  od siostrzenicy Bogumiły Metusik z rodz.
 6.  od siostrzeńca Krzysztofa Zarzeka z rodz.
 7.  od siostrzeńca Michała Zarzeka z rodz.
 8.  od siostrzeńca Maiana Zarzeka z rodz.
 9.  od siostrzeńca Zbigniewa Zarzeka z żoną
 10.  od siostrzeńca Dariusza Zarzeka z żona
 11.  od siostrzeńca Sławomira Zarzeka z narzeczoną
 12.  Od Barbary Andrzeja Zabrzeskich
 13.  Od Alicji Bogusława Świerzewicz z rodz.
 14.  Od rodz. Łukasików
 15.  Od Janiny Stanisława Damasiewicz
 16.  Od Sylwii Devrim
 17.  Od Edyty Szkarłat z synem Bartoszem
 18.  Od Krzysztofy Józefa Szkarłat
 19.  Od Władysławy Kazimierza Tokarczyk
 20.  Od Daniela Tokarczyk z Irlandii
 21.  Od Joanny Florek z Irlandii z rodz.
 22.  Od Krystyny Jana Czyżyckich
 23.  Od Pawła Czyżyckiego z rodz.
 24.  Od Natalii i Wojtka
 25.  Od Czesławy Jurek
 26.  Od Krystyny Karola Olchawa
 27.  Od Grażyny Jacka Tracikowskich
 28.  Od Bogumiły Czesława Majkrzak
 29. Od Damiana Majkrzak z rodz.
 30.  Od Ewy Andrzeja Skrzypiec